پودر تالک در پزشکی

پودر تالک در پزشکی

پودر تالک جدا از مصارفی که در صنایع آرایشی بهداشتی دارد میتواند در علم  پزشکی هم مورد استفاده قرار بگیرد .البته که استفاده از این پودر باید با مشورت و اطلاع  پزشک معالج باشد تا سود و زیان وارده با دقت سنجیده و در نهایت منجر به بهبود وضعیت بیمار شود. پودر تالک به دلیل […]

ادامه مطلب