کاربردهای بنتونیت

کاربردهای بنتونیت

بنتونیت درگل حفاری بنتونیت یکی از موارد تشکیل دهنده گل حفاری در چاه های نفت و آب است و برای روانکاری ،ایجاد لغزندگی و خنک کردن تجهیزات و مته های حفاری استفاده میشود و از آن ها دربرابر سایش و فرسودگی محافطت میکند بنابراین از سوختن واز کارافتادگی آن ها جلوگیری میشود. بنتونیت در جاذب […]

ادامه مطلب