کلسیم کربنات در فرایند تصفیه و کنترل پی اچ آب

کلسیم کربنات در فرایند تصفیه و کنترل پی اچ آب

کلسیم کربنات میتواند به صورت جامد از معادن و آب دریا استخراج شود یا از طی فرایند های صنعتی به دست بیاید. صدف ،استخوان و گچ ها به صورت عمده از کلسیم کربنات تشکیل شده اند. کلسیم کربنات در زندگی روزمره و صنایع کاردهای فراوانی دارد. ردپای کلسیم کربنات را میتوان در صنایع رنگ،کاغذ سازی،فیلر […]

ادامه مطلب